images

Uyuşmazlığın tarafsız ve bağımsız üçüncü kişi (arabulucu) yardımıyla sona erdirilmesini amaçlayan arabuluculuk faaliyetinin önemi ülkemizde her geçen gün artmaktadır. Ofisimiz, adî, ihtiyarî ve dava şartı kapsamında arabuluculuğa ilişkin tüm süreçlerde müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Bu çerçevede özellikle;
- Arabuluculuk sözleşmesinin hazırlanması ve geliştirilmesi,
- Arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği,
- Arabuluculuk süreci sonunda düzenlenen anlaşma belgesinin hazırlanması,
- Arabuluculuk anlaşma belgesinin icra edilebilirliğinin talep edilmesi
- Arabuluculuk anlaşma belgesinin icrası süreçlerinde,
ofisimiz müvekkillerini temsil etmektedir.