Denizli Tahkim Avukatı


images

Denizli Tahkim Avukatı


Uyuşmazlığın mahkemeler dışında, uzman, tarafsız ve bağımsız üçüncü kişiler tarafından yargılama yapılması suretiyle çözüme kavuşturulduğu tahkim davaları, hızlı ve esnek yapısıyla son yıllarda pek çok gerçek ve tüzel kişi tarafından tercih edilmektedir. Ofisimiz, alanında uzman avukat ve danışmanlarla ad-hoc veya kurumsal şekilde gerçekleştirilen tahkim davalarına ilişkin tüm süreçlerde müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Bu çerçevede özellikle;
- Tahkim sözleşmesinin hazırlanması ve geliştirilmesi,
- Tahkim davasının açılması ve dava takibi,
- Tahkim davasından önce veya dava sırasında ihtiyatî tedbir ve delil tespiti talepleri,
- Tahkim davası sürecinde mahkemeye başvurulması gereken durumlara ilişkin ilgili taleplerde,
- Tahkim sonucu verilen kararın tanınması ve tenfizinde,
- Tahkim sonucu verilen kararın iptali davasında,
- Tahkim sonucu verilen kararın icra edilmesi süreçlerinde,
ofisimiz müvekkillerini temsil etmektedir.