Denizli Gayrimenkul Avukatı


images

Denizli Gayrimenkul Avukatı

Büromuz; Gayrimenkul Hukuku alanında danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü konusunda tecrübe sahibidir.
Bu kapsamda;
• Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve gelir paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlardan kaynaklı davaların takibi,
• Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri,
• Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri,
• Kamu-Özel iş birliği sözleşmeleri,
• Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı süreçleri,
• Alım, ön alım, geri alım haklarıyla ilgili davalar,
• İntifa, irtifak vb. ayni hakların tesisi ve terkini,
• Kamulaştırma davaları,
• Ortaklığın giderilmesi davaları,
• Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklı davalar,
• Kentsel dönüşüm süreçleri,
• Belediye ve imar uygulamaları,
• Kat mülkiyeti yönetimi ve uyuşmazlıkları,
• Tapu kaydındaki yolsuz tescilin düzeltilmesi ve davaları,
• Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları,
• Ecrimisil davaları,
• Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlardan kaynaklanan davalar,
• Miras Hukuku ve Aile Hukuku ile bağlantılı gayrimenkul paylaşımlarına ilişkin süreçler,
Hakkında gerçek ve tüzel kişilere hem danışmanlık ve hem de dava takibi konusunda hizmet verilmektedir.