images

Büromuz, ulusal ve uluslararası şirketlerin dahil olduğu birleşme, hisse devri, yatırım ve yeniden yapılanma süreçlerinin her aşamasına ilişkin derin bilgi birikimine sahiptir.
Bu alandaki müvekkil portföyümüz olan start-up şirketleri, bireysel yatırımcılar, holdingler ve aile şirketleri, ulusal ve çok uluslu şirketler, özel sermaye yatırım fonları, girişim sermayesi fonları gibi müvekkillere, hem alıcı hem satıcı hem de yatırımcı tarafında stratejik hukuki danışmanlık sağlamaktayız.
Bu kapsamda müvekkillere sağlanan hizmetler; hisse satış ve varlık devirleri, şirket birleşme, bölünme ve yeniden yapılandırmaları, özel sermaye ve girişim sermayesi fonu yatırımları, ortak girişimler (joint ventures) ve stratejik ortaklıklar, yatırım öncesi hukuki inceleme (due diligence) aşamaları, pay devir sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi hazırlanması ve müzakeresi, birleşme ve devralma sonrası entegrasyon, yeniden yapılandırma işlemleri, devir sonrası kurumsal yapının oluşturulması ve yeniden yapılandırılması da dahil bu alandaki tüm hizmetleri içermektedir.