images

Gerçek ve tüzel kişilerin maruz kaldığı Vergi Hukuku konusuna giren sorunların güncellenen mevzuat ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri hakkında, uzman ekibimizle hukuk danışmanlığı ve dava hizmeti sunmaktayız.
Ofisimizde; vergilendirmeye ve Vergi Hukukuna ilişkin iş ve işlemlerde alanında uzman, vergi denetiminde ve incelemesinde yetkinlik sahibi ve sahada görev almış çözüm ortaklarımızla aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:
- Bir vergi incelemesine tabi tutulduğunuz durumlarda; ticari iş ve işlemlerinize ilişkin herhangi bir vergi/ceza işlemi ile karşı karşıya kalmamak adına başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere vergi kanunları kapsamında sahip olduğunuz haklara ve yükümlülüklerinize ilişkin teknik bilgi gerektiren (istisna, muafiyet, teşvik ve sair) hususlarda bilmeniz gerekenler hakkında inceleme öncesi vergi danışmanlığı hizmeti,
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri kapsamında tam tasdik ve inceleme öncesi vergi denetimi kapsamında teşebbüsünüzün ticari faaliyetiniz bünyesinde tutmak zorunda olduğunuz yasal defterlere ilişkin usullere, düzenlenecek mali tablolara ve muhasebe işlemleri ile kayıt ve belge düzenine ilişkin vergi danışmanlığı hizmeti,
- Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve diğer vergi kanunları uyarınca iade sürecine ve mekanizmasına ilişkin yasal düzenlemeler gereği yükümlülüklerinize ve haklarınıza ilişkin teknik ve spesifik bilgi gerektiren hususlarda vergi iadesi danışmanlığı hizmeti,
- Vergi incelemesine tabi tutulduğunuz durumlarda; inceleme dönemine ve gerekçesine ilişkin olarak vergilendirme sürecini ilgilendiren yasal mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Özelge) ve Usul Hukuku ile ilgili iş ve işlemlerde tarafınıza yönetilen hususlara ve inceleme sonrası duruma istinaden izlenmesi gereken yollara ilişkin (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma, Cezada İndirim) vergi incelemesi danışmanlığı hizmeti,
- Vergilendirmeye ilişkin hakkınızda tesis edilen idari iş ve işlemlere ilişkin olarak dava sürecinde; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunları ve düzenlemeleri uyarınca dava sürecinin her aşamasında yükümlülüklerinize ve haklarınıza ilişkin olarak uyuşmazlık konusu hususla alakalı vergi davası danışmanlığı hizmeti,
- Vergi kaçakçılığı dosyalarının takibi.