images

Büromuz, potansiyel bir ihtilaf bulunması halinde şirketlere, yatırımcılara ve uluslararası kuruluşlara risklerini yönetme konusunda danışmanlıkta bulunmakta ve müvekkillerimiz tarafından amaçlanan optimum sonuca ulaşmak amacıyla dava, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümü işlemleri ile ilgili stratejiler oluşturup, yürütmektedir.